Shreeguruchya Sakshatkari Katha

श्रीक्रुष्ण लीलांवर आधारित

श्रीक्रुष्णाच्या जन्मापासूनच्या विविध कथा.

 

लेखिका: शैला पिटकर

संकलन - संपादन: श्री विकास पाटील

सेवामुल्य: रु. 150/- मात्र