Shreeguruchya Sakshatkari Katha

दत्तगुरुंचे पहिले अवतार श्रीपादश्रीवल्लभ व दुसरे अवतार

श्रीन्रुसिंहसरस्वती यांच्या लीला घरोघरी पोहोचाव्या म्हणून

श्रीगुरुचरित्रातील श्रीगुरुंच्या साक्षात्कारी कथांचे अनुवादित

संकलन करून स्वतंत्र पुस्तक निर्माण केले आहे.

हे मुलांपासून थोरांपर्यन्त कोणालाही वाचायला सोपे जाईल

व भेट म्हणून देता येईल.

संकलन - संपादन: श्री विकास पाटील
प्रुष्ठसंख्या: 180
मुल्य: रु. 100/- मात्र