Shreeguruchya Sakshatkari Katha

प्रेरक-मार्गदर्शक: प.पू. सदगुरु आप्पा महाराज
                         
साई दरबार, घंटाळी, ठाणे.

सदगुरु बोधातून उमजलेले ज्ञान, त्यातून झालेला बोध आणि
ह्याची झालेली ओळख ह्या पुस्तकात अभ्यासायला मिळेल.

शब्दांकन: विद्या कनिटकर, संपदा वागळे व सुलभा आरोसकर

संपर्क: पुनम खवळे

सेवामुल्य: रु. 150/- मात्र